<%doc> Reactie formulier. wordt in princiepe naar 'info@' gestuurd tenzij er ergument 'mailto=veilingmeester' wordt meegegeven. Dan wordt ook de vraag 'Ik wil een gesprek' etc weggelaten. <%attr> pagetitle => "Contact" menuimg => "/images/ihv_beeld_tribune.jpg" menuimgheight => "110" <%init> use Mail::Sendmail; my $to = $ARGS{'mailto'} eq 'veilingmeester' ? 'veilingmeester' : 'info'; $to .= '@internethypotheekveiling.nl'; <& /comp/html/statstag2, cat => 768 &> <%perl> my $admin = $m->{'bs_subrequest'} ? 1 : 0; my $error; if ($ARGS{send}) { if (not $ARGS{naam}) { $error = qq|U heeft geen naam ingevuld|; } elsif (not $ARGS{mail}) { $error = qq|U heeft geen e-mailadres ingevuld|; } elsif (not $ARGS{mail} =~ m/^\S+@\S+.\w{2,4}$/) { $error = qq|U heeft geen correct e-mailadres ingevuld|; } #elsif (not $ARGS{vraag}) { #print qq|U heeft geen opmerking of vraag ingevuld|; #} if (not $error) { # Stuur mail my $msg; $msg .= qq'Naam: $ARGS{naam}\n' if $ARGS{'naam'}; $msg .= qq'E-mail: $ARGS{mail}\n' if $ARGS{'mail'}; $msg .= qq'Telefoon: $ARGS{tel}\n' if $ARGS{'tel'}; $msg .= qq'Wil gesprek: $ARGS{gesprek}\n' if $ARGS{'gesprek'}; $msg .= qq'Opmerking/vraag: \n$ARGS{vraag}' if $ARGS{'vraag'}; my %mail = ( To => $to, From => "$ARGS{naam} <$ARGS{mail}>", Subject => "Contact via Internethypotheekveiling", Message => $msg ); sendmail(%mail) or die $Mail::Sendmail::error; # Print bevestiging
Bevestiging
<& /comp/html/spotlight, cat => 'danku398' &> <%perl> exit; } }
<& /comp/edit/element, id => 37 &>
Offerte aanbieden
Terug naar Home
Contact
% if ($error) { % } % if ($ARGS{'mailto'} ne 'veilingmeester') { % }
  Let op: <% $error %>
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Ik wil een gesprek met een hypotheekadviseur print " checked" if $ARGS{gesprek} eq "Ja"; > Ja print " checked" if $ARGS{gesprek} eq "Nee"; > Nee
Opmerking/vraag
<& /comp/html/buttonsubmit, img => "verstuur", value => "Verstuur" &>
% if ($admin) { Beheer de tekst van de bedankt pagina % }

U kunt ook rechtreeks naar <% $to %> een e-mail sturen.

<& /comp/html/spotlight, cat => 'maken210' &>